fbpx

Peter Vial

Edit your information

Peter Vial

Netherlands | 1957 | Design, Mixed Media, Painting, Spatial

“Kijken met je buik, luisteren naar je ziel“ zegt Peter Vial (1957) over zijn eigen kunstenaarschap. Uit een groeiende behoefte een spreekbuis te vinden voor zijn ervaringen met maatschappelijke vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling start hij in 2007 als autodidact met het produceren van kunst.
Eerst maakt hij schilderijen, maar vanaf 2010 begint hij de grenzen van verschillende kunsttechnieken te verkennen. Hij wil zich niet laten beperken door de tweedimensionaliteit van schilderkunst en experimenteert met nieuwe combinaties van materialen, technieken en driedimensionaal werken. In die periode vervaardigt hij zijn eerste mozaïeksculpturen.

Vial maakt vooral ruimtelijk en kleurrijk werk. Hij laat zich onder andere inspireren door De Stijl en gebruikt geometrische bouwwerken als inspiratiebron. Mozaïek is geen doel op zich, het is een middel om een nieuwe ruimtelijkheid te vinden. De kunstenaar is op zoek naar constructies en vormen. Hij maakt eerst een ruwe opzet uit gasbeton. Het materiaal is makkelijk te bewerken en de buitenlaag is gemaakt van materialen die weersbestendig zijn. Zijn objecten horen in de buitenruimte. Hij ziet zijn werk als schaalmodellen voor architectonische sculpturen die levensgroot uitgevoerd kunnen worden. Vial monteert, demonteert en construeert als deel van een maakproces dat hij koppelt aan zelfonderzoek. De lagen die hij over zijn beelden legt, bestaan uit spiegel, keramiek of glas. Hij gebruikt ook stukken van zijn eigen schilderijen die hij verknipt en hergebruikt door ze aan de onderzijde van cabochon geslepen glas te bevestigen. Met deze bouwstenen creëert hij extra diepte in zijn mozaïekkunst.

Het inpakken van de vorm is een doelbewust proces. Het is voor Vial onlosmakelijk verbonden aan het loslaten van herinneringen en emoties. Tijdens het vervaardigen van de werken is hij bezig met het tot een nieuw geheel smeden van scherven en fragmenten. Hij ziet zijn persoonlijke proces daarmee gelijke tred houden. De complexe problematiek van gezinnen in de jeugdzorg maakte hij als gezinsmanager van dichtbij mee. Zijn artistieke productie gaat onder andere over de verwerking van deze ervaringen. Door zijn sculpturen met mozaïekstenen te beplakken, kan hij zijn gedachten de vrije hand geven en komt hij tot nieuwe inzichten.

Vial voelt zich aangetrokken tot het idee van de romantische kunstenaar. Hij ziet zijn werk als een roeping en zijn kunst als de directe afspiegeling van zijn ziel. Net als in het Romanticisme van de 19e eeuw worden intuïtie, emotie en introspectie centraal gesteld. Spiritualiteit speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens het werken blijft hij open staan voor wat er komt. Hij gelooft in de zelfontwikkeling van de geest en de aandacht voor het subjectieve tijdens het maakproces en voegt daar het romantische begrip van engagement van de kunst aan toe. Want het werk heeft als doel de beschouwer en de buurt bij dit proces te betrekken.

Hij maakt werken voor specifieke locaties in de Bijlmer en onderzoekt daarmee zijn relatie met de omgeving en de mensen die er in leven. Met zijn meest recente werken begeeft hij zich in het domein van community art.

Een goed voorbeeld hiervan is het mozaïekkunstwerk ‘De Muur’ (2013) in Huntum, Amsterdam-Zuidoost. Dit werk ontwikkelde hij naar aanleiding van klachten van bewoners over de slechte staat van een prominente muur in de wijk. Hij ontwierp voor de eigenaren en bewoners van het pand een mozaïek waarin het verhaal over de muur is verwerkt. Gezinsleden en buurtbewoners worden gesymboliseerd door waterdruppels, een metafoor voor het leven. Cirkels haken in elkaar, net als de levens van de verschillende families. Een vogel wijst op voorspoed voor het gezin en de buurt. Voor Vial bestond het succes van het project niet alleen uit het produceren van een pronkstuk in de buurt. Nog veel belangrijker is de verbinding die hij er mee veroorzaakte, want tijdens het vervaardigen van de wand kwamen buurtbewoners langs om te kijken en te praten.

Zijn nieuwste werk in de openbare ruimte is ‘Voetpad’ (2015), een guerrilla mozaïek, dat naast wild breien en guerrilla gardening een nieuwe trend lijkt in te luiden. Kunst op straat speelt een belangrijke rol in de beleving van de steeds soberder wordende publieke ruimte en met zijn werk speelt Vial daar op in. Hij heeft zich tot doel gesteld om op ludieke wijze aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud in de Bijlmer en onderzoekt onprettige betonnen muren, sleetse verkeersborden en spontane vuilstortplaatsen voor zijn aankomende projecten. Met zijn werk wil Vial de betrokkenheid van de buurt aanmoedigen, een glimlach op ieders gezicht bewerkstelligen en de veiligheid in de buurt verbeteren. Hij ziet zijn kunst als een communicatiemiddel. In zijn nieuwste project Bijlmer Birds wil hij de verschillende culturen en nationaliteiten in de Bijlmer met elkaar verbinden en uitnodigen tot reflectie.

http://www.petervial.nl